Доц. Д-р Николай Велинов

Доц. Д-р Николай Велинов е роден на 06.12.1975 г. и е специалист неврохирург в София с над 20 години опит.

Завършва медицина в Медицински университет, София през 2000 г. Придобива специалност по неврохирургия през 2009 г. През 2008 г. защитава дисертационен труд в Медицински университет, Берн, Швейцария и придобива научната и образователна степен „доктор”. През 2010 г. успешно преминава приравняване на Научна и образователна степен Доктор в Република България от Висша атестационна комисия №848 от 05.07.2010 по научната специалност Онкология 03.01.46 направление медицина. През 2011 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт.

През 2001 г. е зачислен за специализация по Неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” Клиника по Неврохирургия,  на длъжност лекар-ординатор. От 2012 г. е Завеждащ Отделение по съдова неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. От 2020 г. Доц. Д-р Велинов е част и от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед, София. Доц. Д-р Велинов не преглежда деца. Владее английски, немски, руски и испански език.

ГРАФИК НА РАБОТА
ЗАПИШИ ЧАС ОНЛАЙН
Специалност Неврохирургия
Образование
 • 1994-2000 Висше образование: Медицински Университет, София
 • 2001-2009 Специализация по неврохирургия към Медицински Университет, София
 • 2008-2011 Магистратура ”Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински Университет София
Месторабота
 • От 2012 г. Завеждащ Отделение по съдова неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София
 • От 2014 г. Републикански консултант по неврохирургия
 • От 2020 г. част и от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед, София

Членство в организации

 • От 2001 г. член на Български Лекарски Съюз

 • От 2001 г. член на Българска асоциация по Неврохирургия

 • От 2006 г. член на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) и Световна федерация по неврохирургия (WFNS)

Постижения и успехи

В началото на 2022 година доц. д-р Николай Велинов е избран за длъжността Director of EANS Hands-on courses. Това е изключителен успех, защото български лекар ще отговаря за всички практически курсове, които обучават неврохирурзи от държави от целия Европейски съюз, провеждани от EANS през следващите четири години.

Курсовете, които са с практическа насоченост, се провеждат около 10 пъти годишно и в тях се обучават както начинаещи неврохирурзи, така и неврохирурзи с опит. Обученията се провеждат на различни места в Европа и целта им е високоспециализирано обучение в определени оперативни техники – гръбначни, мозъчни и други.

Изборът на доц. д-р Велинов за поста Director of EANS Hands-on courses е резултат и естествено продължение на дългогодишните усилия и инвестиции на доц. Велинов както във време, така и в преподавателска дейност. Повече от 5-6 години той преподава в Комитета по обучение на неврохирурзите и посещава курсовете като учител в EANS. След години опит в тази насока доц. д-р Велинов се кандидатира за директор на Hands-on courses и е избран за този пост.

Научно развитие

Доц. Д-р Николай Велинов е избран в проучването на Дарик радио за Най-добрите лекари в България в област Неврохирургия. От 2014 г. е Републикански консултант по неврохирургия. През 2015 г. е делегат на България в Група за обучение на млади неврохирурзи на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS)- EANS Training committee.

Доц. Д-р Николай Велинов e провел редица квалификационни курсове в областта на Невроонкология, Съдова неврохирургия, ендоскопска хирургия на параназални синуси и хирургия на черепната основа, Мозъчна реваскуларизация, Методология на научната дейност в неврохирургия, Спинална хирургия и хирургия на периферни нерви в България, Румъния, Франция, Словакия, Швейцария, Турция, Португалия, Норвегия, Австрия, Хърватия, Дания, Русия, САЩ и Италия. Има множество научни представяния, публикации и участия в научни проекти у нас и в чужбина.

 • 1997 Академична болница Groningen – AZG (Холандия), Отделение по клинична имунология – Международно участие в научен проект: „Циркулиращи ендотелни клетки като маркер за реперфузионна увреда при чернодробни трансплатации”.
 • Юни 2003 – Януари 2004 DAAD-стипендиант в Център Макс-Делбрук за Молекулялна Медицина „Arbeitsgruppe Drug Targeting” и Клиника по Неврохирургия Хелиос Клиникум в Бух, Берлин, Германия.
 • Февруари 2005 – Декември 2006 Стипендиант към Университет Берн, Институт по Анатомия в изпълнение на научен проект, засягащ туморна ангиогенеза и туморни маркери в Научна група, ръководена от Проф. Валентин Джонов; Берн, Швейцария.
 • Декември 2008 Защита на титла „Доктор по Медицина”, Университет Берн, Щвейцария.

Участие в научни проекти

 • Октомври 2006 Спечелен конкурс към Министерство на образованието и науката (FP6) в България по проект за изграждане на научна инфраструктура на тема: „A two-step anti-tumour therapeutic approach using a sensitizing anti-angiogenic drug in combination with a complementary anti-angiogenic agent or ionizing radiation”. Позиция: координатор
 • Юли 2009 Спечелени конкурси на научни проекти към МОН България:
 • No. TK02/468: Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори. Позиция: член на научния колектив.
 • NoURC_09_0003 КОНКУРС „УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ”: Национален Университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ). Позиция: член на научния колектив.

Международни курсове, конференции и квалификации

Румъния, Букурещ

Квалификационен курс на световната федерация по Неврохирургия (WFNS)

Париж, Франция

Курс за добра клинична практика и Европейски правила на клинични проучвания (GCP)- ICH E61 Chiesi S.A

Пловдив, България

Квалификационен курс на европейската федерация на неврологичните общества (EFNS)

Братислава, Словакия

Квалификационен курс на Медтроник – Midas rex workshop

Братислава, Словакия

Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия на тема мозъчни тумори (EANS)

Берн, Швейцария

Квалификационен курс по ендоскопска хирургия на параназални синуси и хирургия на черепната основа (Инзелшпштал и Швейцарска асоциация по оториноларингология)

Фрибург, Швейцария

Международен симпозиум и квалификационен курс по мозъчна реваскуларизация (Академия Ескулап, Инзелшпитал-Университет Берн, Университет Лозана)

Толошена, Швейцария

Квалификационен курс на Медтроник – Midas rex workshop

Анталия, Турция

Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема Функционална неврохирургия (хирургично лечение на епилепсия, невропатна болка, невромодулация, черепномозъчна и гръбначно-мозъчна травма)

Лисабон, Португалия

Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема Методология на научната дейност в неврохирургия (EANS research course)

Трондхайм, Норвегия

Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема Спинална хирургия и хирургия на периферни нерви

Грац, Австрия

Квалификационен курс по флуоресцентна хирургия на високостепенни глиоми чрез 5 аминолевуленова киселина (Глиолан) Медак

Опация, Хърватия

Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема Съдова неврохирургия

Опация, Хърватия

Положен задължителен писмен изпит на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) след четиригодишен курс

Копенхаген, Дания

Квалификационен курс – хирургия на черепната основа

Санкт Петербург, Русия

Квалификационен курс по функционална неврохирургия – спинална стимулация при невропатна болка (Академия Медтроник)

Чикаго, Илинойс, САЩ

Курс по микрохирургия и триизмерна мозъчна анатомия (CNS-Конгрес на неврохирурзи)

Рим, Италия

Четиринадесети конгрес по Неврохирургия на Европейската асоциация на неврохирургичните общества

София, България

Балкански ендоваскуларен курс

Виена, Австрия

32 Европейски симпозиум по мозъчна реваскуларизация

Виена, Австрия

33 Европейски симпозиум по мозъчна реваскуларизация

Кавала, Гърция

28 Конгрес по Неврохирургия с международно участие

Прага, Чехия

Конгрес на Европейската асоциация на неврохирургичните общества

Сан Себастиан, Испания

Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) за млади неврохирурзи: Дилеми и противоречия в невроонкологията и хирургията на черепната основа

Сараево, Босна и Херцеговина

Втори конгрес на Югоизточно-европейското неврохирургично общество (SeEnS)

Мадрид, Испания

Конгрес на Европейската асоциация на неврохирургичните общества

Есен, Германия

Специализирано обучение по ендоваскуларна неврохирургия в Болница Алфред Круп (11 дни)

Техеран, Иран

Конгрес на Световната федерация на неврохирургичните общества (WFNS)

Скопие, Македония

Македонско-Японски невроваскуларен симпозиум

Медиите за Доц. Д-р Николай Велинов

В „Беновска пита“ на 31.05.2020 г. гост е доц. д-р Николай Велинов, който говори за COVID-19. На въпроса какво е лечението на коронавируса доц. д-р Велинов заявява: „Единственото сигурно нещо, което лекува коронавируса, е дистанцията, това може с категоричност да го кажем. Много неща остават и в момента неизвестни за вируса, толкова различни медикаменти се използват. Отначало хидроксихлорокин, но се оказа, че дава много тежки сърдечни странични ефекти и се преустанови лечението. Принципно може да има подобрения, когато говорим за лекарства, но ние говорим за медицина, базирана на факти, а това е т. нар. в медицината експертно мнение. Но нямаме най-високата оценка – реномирано проучване на 5000 пациенти, например.“ Всичко, което доц. д-р Николай Велинов говори за невидимия враг – COVID-19, може да гледате ТУК.

Пред zdrave.net от 05.03.2018 г. доц. д-р Николай Велинов разказа за пътя си в неврохирургията и за удовлетворението, което изпитва от професията си. Прочетете цялото интервю на доц. д-р Велинов ТУК.

За връзка с нас

Обаждане
Локация