Д-р Виктория Спасова

Д-р Виктория Спасова е лекар по медицинска генетика в София. Нейните професионални интереси са в областта на репродуктивната медицина, женското здраве и дисморфологията.

Д-р Спасова е асистент към Катедрата по Медицинска генетика в Медицински университет София, където преподава на студенти медици, фармацевти и лаборанти.

От 2020 г. става част от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед, София.

Специалност Медицинска генетика
Образование
 • През 2016 г. завършва медицина в Медицински Университет София
 • След спечелен конкурс през 2017 г. става асистент към Катедрата по Медицинска генетика в Медицински университет София
 • През 2018 г. е зачислена като докторант към Катедрата по Медицинска генетика в Медицински университет София
Месторабота
 • От 2020 г. част от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед, София

Членство в организации

 • Член на Българското дружество по генетика и геномика на човека

 • Член на Европейското дружество по човешка генетика

 • Член на Български Лекарски Съюз

Квалификации

 • Сертификат от Fetal Medicine Foundation за ранен биохимичен скрининг
 • Сертификат от Fetal Medicine Foundation за скрининг за прееклампсия
 • Участие в многобройни национални  и международни конгреси и семинари по специалността
 • Участие в многобройни научни проекти по специалността
 • Научни публикации в български и международни научни списания

За връзка с нас

Обаждане
Локация