Д-р Катя Темелкова

Д-р Катя Темелкова, дм е специалист педиатър и детски ревматолог в София с над 12 години медицински опит. Извършва диагностика и лечение на ревматологични заболявания, възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан. Владее английски и френски език.

По време на следването си д-р Катя Темелкова преминава стаж в Отделение по педиатрия в болница Robert Debré в Париж, Франция. След дипломирането си започва работа като ординатор в Клиникaта по ревматология, кaрдиология и хематолoгия на СБАЛДБ Проф. д-р Иван Митев, а от 2017 г. и като асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет София. Към момента е част от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед София.

ГРАФИК НА РАБОТА
ЗАПИШИ ЧАС ОНЛАЙН
Специалност Детски болести и Детска ревматология
Образование
 • През 2011 г. завършва Медицински Университет София
 • През 2018 г. и 2023 г. придобива своите специалности Детски болести и Детска ревматология
 • През 2023 г. има защитена дисертация на тема: Биологично лечение при деца с ювенилен идиопатичен артрит
Месторабота
 • След дипломирането си д-р Темелкова започва работа като ординатор в Клиникaта по ревматология, кaрдиология и хематолoгия на СБАЛДБ Проф. д-р Иван Митев
 • От 2017 г. започва работа като асистент към Катедрата по педиатрия на Медицински университет София
 • Към момента д-р Катя Темелкова е част от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед София

Членство в организации

 • Член на Български Лекарски Съюз

 • Член на Българска педиатрична асоциация

 • Член на Европейско дружество по детска ревматология

Квалификации

 • Курс Ставна ехография в Клиниката по ревматология към УМБАЛ Св. Иван Рилски
 • Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността

За връзка с нас

Обаждане
Локация