Д-р Олга Антонова

Д-р Олга Антонова е специалист по Медицинска генетика, Хранене и диететика и Нутригенетика, с над 15 години клиничен опит.

Нейният интерес към генетиката се заражда още в нейните ученически години – в Националната Природо-Математическа Гимназия „Акад. Л.Чакалов“, където взема участие в редица проекти и научни разработки. Опитът в областта на медицинската генетика започва още като студентка и в момента д-р Антонова има защитен дисертационен труд в областта на онкогенетиката и лечение на уроепителни тумори.

Д-р Олга Антонова е лекар специалист по Медицинска генетика и провежда генетични консултации на пациентите в Медицински център Гея Мед с цел профилактика и диагностициране на репродуктивни проблеми, малформации, микроструктурни нарушения в генома и други. Освен това, д-р Антонова е главен асистент в Катедра по медицинска генетика към Медицински университет, София и специализант „Хранене и диететика“ към същото учебно заведение. През последните години д-р Антонова се развива активно и в областта на нутригеномиката. Д-р Олга Антонова завършва сертификационен курс  „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към Канадския институт по диетология.

Професионалните интереси на д-р Олга Антонова са в областта на превантивната и прецизираната медицина и включват интегриране на познанията за индивидуалната генетична информация, с храненето и факторите на околната среда, както и нивото на медицински грижи в съответната област. Това обхваща проблеми на репродуктивната медицина, онкогенетика, спортна генетика и пр. Д-р Антонова не преглежда деца.

ГРАФИК НА РАБОТА
ЗАПИШИ ЧАС ОНЛАЙН
Специалност Медицинска генетика
Образование
 • През 2015 г. придобива своята специалност Медицинска генетика в Медицински Университет, София
 • Специализант „Хранене и диететика“ към Медицински Университет, София
 • Има завършен сертификационен курс  „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към Канадския институт по диетология
Месторабота
 • Към момента д-р Олга Антонова е част от екипа специалисти на Медицински център Гея Мед, София
 • Също така, д-р Антонова е главен асистент към катедра Медицинска генетика към Медицински Университет, София

Членство в организации

 • Член на Българското дружество по генетика и геномика на човека

 • Член на Европейското дружество по човешка генетика

 • Член на Български Лекарски Съюз

 • Член на Българското дружество по хранене и диететика

Научно развитие

През юли 2015 г. д-р Олга Антонова има защитена докторска дисертация в областта на генетични изследвания на пациенти с рак на пикочен мехур на тема „Характеризиране на молекулни промени в преходноклетъчни уроепителни карциноми и определяне на антитуморен ефект на хемоцианини“.

Д-р Олга Антонова има преминал сертификационен курс „Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене“ към Канадския институт по диетология.

Д-р Олга Антонова има проведени стажове и специализации във водещи генетични институти в град Тюбинген и Йена (Германия), Никозия (Кипър), както и в Манчестър, и Лондон (Великобритания).

Участие в научни проекти

 • Д-р Олга Антонова участва в реализацията на научни проекти и програми, свързани с търсене на биомаркери за рак на пикочния мехур.
 • Участва в реализацията на локални и международни научни проекти, обучения и семинари свързани със здравословен начин на живот.
 • През 2012 г. д-р Олга Антонова е ръководител на проект „Мултигенен експресионен анализ за подбор на терапия при тумори на пикочен мехур“.
 • През 2017 г. д-р Антонова е ръководител на проект „Експресия на гени при неинвазивни и мускулно-инвазивни тумори на пикочен мехур за характеризиране на агресивен фенотип“.
 • През 2018 г. д-р Олга Антонова е ръководител на проект „Високорезолютивен геномен скрининг за небалансирани геномни изменения на преходноклетъчните карциноми на пикочния мехур“.
 • През 2018 г. д-р Антонова участва в проекта „Предприемачи в науката“ към Фондация Карол Знание.
 • През 2018 г. д-р Антонова представи успехите на младите учени в България в Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия.

Постижения и успехи

От 202о г. д-р Олга Антонова е член на Управителния Съвет на Европейското дружество по човешка генетика (European Society of Human Genetics – ESHG). С това българският лекар-генетик д-р Олга Антонова се нарежда сред водещите експерти, ангажирани с изпълнението на политиките и дейностите, инициирани от Европейското дружество по човешка генетика. Нейният мандат в ESHG е до 2025 г. и като част от Управителния съвет, д-р Антонова е отговорна за провеждането на проучвания, разпространението на информация и налагането на добри практики в областта.

От юни 2021 г. с решение на Европейското дружество по човешка генетика (ESHG) д-р Антонова е избрана и за член на Комитета по публични и професионални политики (The Public and Professional Policy Committee – PPPPC). Мисията на Комитета е да допринася за отговорното приложение на иновациите в човешката генетика. Задачата на д-р Антонова и нейните колеги е да идентифицират и работят по етични, социални и политически проблеми в сферата.

За връзка с нас

Обаждане
Локация