Член на Американска асоциация по гинекологична лапароскопия