Член на Европейска академия по алергология и клинична имунология