От 2006 г. член на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) и Световна федерация по неврохирургия (WFNS)