Член на Българска асоциация по акушерство и гинекология